Samråd och öppet hus för bostäder i Trångsund

20-01-14

Nyhet

Mellan den 14 januari och 14 februari kan du tycka till om förslaget till detaljplan för fastigheten Sändaren 2 med flera. Intill Trångsunds pendeltågstation planerar vi för ett nytt bostadskvarter med cirka 100 lägenheter.

Detaljplanen för Sändaren 2 med flera är ute på samråd mellan den 14 januari och 14 februari, det innebär att du kan tycka till om den.  

Mer information om detaljplanen, alla handlingar och hur du skickar in dina synpunkter hittar du här.

Bild av hus i trä, med gladpartier och stora fönster.
Visionsbild för fastigheten Sändaren 2 mfl.
Fotograf - Semrén & Månsson

Träffa oss

Den 23 januari, klockan 17:00-19:00 anordnas ett öppet hus. Då kommer vi som arbetar med att ta fram detaljplanen finnas på plast i Trångsundsskolan, Löparvägen 4, Trångsund, och svara på frågor.

Vad händer i Trångsund?

Detaljplanen för Sändaren 2 med flera ska göra det möjligt att bygga fler bostäder i ett läge nära kollektivtrafik och service.

Läs mer om detaljplanen och ta del av handlingar

Uppdaterad 14 januari 2020

Var informationen till din hjälp?