Tyck till om detaljplanen för Operans och Dramatens nya byggnad i Flemingsberg

20-06-15

Nyhet

Operans och Dramatens nya byggnad är startskottet för nästa fas i stadsutvecklingsplanerna för Flemingsberg. Till och med den 21 augusti kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av Regulatorn 1 med flera.

En illustration över hur Opernas och Dramatens nya byggnad kan se ut.
Visionsbild över den planerade byggnaden för Operan och Dramaten. Illustration: Strategisk Arkitektur

Planområdet ligger inom fastigheterna för Regulatorn 1 och Visättra 1:1. Detaljplanen ska dels möjliggöra byggandet av Operans och Dramatens lokaler och dels utreda hur området intill ska användas, exempelvis för kontor, kultur, idrott, utbildning eller parkering.

Operans och Dramatens nya byggnad ska innehålla ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd. Preliminär byggstart är 2022 och inflyttningen beräknas ske under 2024.

Den 15 juni–21 augusti 2020 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Detaljplanen för Regulatorn 1 med flera

Uppdaterad 15 juni 2020

Var informationen till din hjälp?