Utökat underhåll i parker och på badplatser

20-06-26

Nyhet

Högsommaren är här och fler än vanligt semestrar på hemmaplan. Kommunen är förberedd på ett ökat besökstryck i parker och på badplatser men vi behöver din hjälp för att minska smittspridning, nedskräpning och brandrisk.

För att möta det större besöksantalet har kommunen förberett sig genom att bland annat öka frekvensen på renhållningen i de mest besökta parkerna och vi kommer att utöka ytterligare under helger när det är fint väder. På badplatser har antalet offentliga toaletter utökats, och de kommer att städas oftare. Handikapptoaletter finns också på alla bad.

Information om 2-meters regeln - väktare ronderar

I veckan anslås information på alla kommunala bad som på olika språk informerar om att hålla 2 meters avstånd för att minska risken för spridning av coronaviruset. Ta hand om dig och andra genom att följa myndigheternas instruktioner.

Kommunen kommer vid behov att anlita väktare som ronderar de badplatser som har högst besökstryck. Väktarna kan bland annat larma vid brister och påminna badgäster om reglerna.

Följ parkeringsregler – underlätta för utryckningsfordon

Under sommaren är det extra viktigt att följa de parkeringsregler som gäller vid badplatserna så att bilar inte blockerar om utryckningsfordon behöver ta sig fram. Parkeringsövervakningen kommer därför att utökas på många platser. Lämna gärna bilen hemma.

Endast tillåtet att grilla på av kommunen iordningsställda grillplatser

Brandrisken är stor i sommar och för närvarande råder det eldningsförbud, vilket innebär att du enbart får grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. För den senaste informationen, är ett tips att kolla Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats innan du grillar.

Därmed är det inte tillåtet att använda engångsgrillar eller medhavda så kallade klotgrillar i parker, på stränder eller i våra naturreservat. I våra naturreservat finns färdigställda säkra grillplatser med utlagd ved att använda istället. Det finns också iordningställda grillplatser i anslutning till flera badplatser.

Släng skräp i soptunnor eller ta med hem

Tänk på att inte slänga skräp i naturen utan lägg skräpet i de soptunnor som finns nära, är de fulla så ta gärna med skräpet hem.

Huddinges badplatser har godkänt badvatten

De första vattenproverna är gjorda och visa på godkänt resultat för Huddinges badplatser. Ytterligare vattenprover kommer att tas under sommaren. Du hittar information om aktuell vattenkvaliteten på din badplats på Havs och vattenmyndighetens webbplats.

 

Uppdaterad 26 juni 2020

Var informationen till din hjälp?