Vi fäller träd inom vissa delar av Länna

20-12-28

Nyhet

Under januari och februari 2021 tar Huddinge kommun ner en större mängd döda och skadade träd på bland annat Björnvägen, Lunnarevägen och Kavlebacken.

Träden som ska tas ner har dött efter ett angrepp av granbarkborre och bedöms utgöra en risk. Angreppet är en följd av byggnationen som gjorts i detaljplaneområdet Länna 1.

Trädfällningen börjar under vecka 1. Vi vill uppmana er som bor eller vistas i området att uppmärksamma och följa säkerhetsavspärrningarna under tiden arbetet pågår.

Vid frågor kontakta

Caroline Alsterhed, Enhetschef Park, 08-535 365 19

Staffan Löfmarck, Arbetsledare Park, 08-535 380 64

Uppdaterad 28 december 2020

Var informationen till din hjälp?