Den 7 juni återinförs parkeringsavgifterna i centrala Huddinge och Stuvsta

21-06-01

Nyhet

Sedan Länsstyrelsen i Stockholms län upphävt parkeringsförbudet i Stuvsta pausade kommunen försöket med parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta. Efter en ändring i trafikförordningen har kommuner åter rätt att utfärda parkeringsförbud. Från och med den 7 juni återinförs därför parkeringsavgifterna.

Den 12 april 2021 införde Huddinge kommun parkeringsavgifter på försök på kommunala gator inom en radie av cirka 600 meter från pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta.

Försöket pausades efter länsstyrelsens beslut

För att kunna reglera var det är tillåtet att parkera och ta ut parkeringsavgifter införde kommunen parkeringsförbud i centrala Huddinge och Stuvsta. Kommunens beslut om att införa parkeringsavgifter och parkeringsförbud i Stuvsta överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen slog i sitt beslut den 3 maj 2021 fast att kommuner, enligt trafikförordningen som trädde i kraft den 1 december 2020, inte har rätt att utfärda parkeringsförbud och upphävde kommunens beslut. Den 6 maj 2021 pausades därför försöket med parkeringsavgifterna i Stuvsta och centrala Huddinge.

Trafikförordningen ändrad – kommunen återinför parkeringsavgifterna

Den 1 juni 2021 träder en ändring av trafikförordningen i kraft. Då har kommuner åter rätt att utfärda parkeringsförbud i sina lokala trafikföreskrifter. Den 7 juni återinförs därför parkeringsavgifterna i centrala Huddinge och Stuvsta.

De parkeringsskyltar som i dag är övertäckta kommer att täckas av. Vi sätter upp anslag på skyltar och parkeringsautomater med information om att parkeringsavgifterna återinförs. Den 7 juni är det åter möjligt att betala parkeringsavgiften i parkeringsautomaterna, med Easyparks och Mobills appar, sms eller talsvar.

Parkeringsavgifter i Stuvsta återbetalas

Parkeringsavgifter som betalats i Stuvsta den 3–6 maj kommer att betalas tillbaka. Det gäller perioden från länsstyrelsens beslut den 3 maj till och med den 6 maj då kommunen pausade försöket.

Parkeringsavgifter som betalats via sms, talsvar eller apparna Easypark eller Mobill sätts automatiskt in på kundens konto.

Parkeringsavgifter som betalats i centrala Huddinge den 3–6 maj betalas inte tillbaka. Det beror på att parkeringsförbudet i centrala Huddinge inte överklagades och därför har gällt hela tiden. Där har kommunen haft rätt att ta ut parkeringsavgift.

huddinge.se/forsokparkeringsavgifter

Uppdaterad 1 juni 2021

Var informationen till din hjälp?