Detaljplanen antagen för Klockarbacken 10 med flera

21-05-27

Nyhet

Detaljplanen väntas vinna laga kraft tidigast den 16 juni 2021. Enligt den nya detaljplanen ska 220 nya bostäder, en förskola och ett LSS-boende byggas i Sjödalsbacken i centrala Huddinge.

Illustration som visar de tre nya punkthusen  i Sjödalsbacken i fågelperspektiv.
Översikt från väster

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och service, nära kollektivtrafik och närhet till grönområden. Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i kommunen.

Sjödalsbacken ingår i ett område som ska exploateras enligt flera politiskt beslutade planer, såsom Regional utvecklingsplan och Översiktsplan 2030.

Preliminär byggstart är 2022 och inflyttningen beräknas ske under 2024.

Om detaljplanen för Sjödalsbacken

Uppdaterad 28 maj 2021

Var informationen till din hjälp?