Visättra platsbild

Bor eller jobbar du i Visättra? Svara på vår enkät!

21-10-29

Nyhet

Var med och påverka det framtida Visättra genom att svara på vår enkät. Huddinge kommun tar fram ett planprogram för Visättra som visar hur marken ska användas och hur vi kan bygga hållbart.

Vi vill gärna att du som bor eller jobbar i Visättra svarar på en kort enkät. För att bättre kunna utveckla platsen Visättra på ett hållbart sätt behöver vi dina synpunkter och din kunskap om området.

Resultatet från enkäten kommer att vara en del av underlaget till planprogrammet.

Vi vill ha ditt svar senast 14 november.

Läs mer om planprogrammet och svara på enkäten

Uppdaterad 1 november 2021

Var informationen till din hjälp?