Nu är detaljplanen för Nytorp 4:7 ute på granskning

21-06-11

Nyhet

Detaljplanen för fastigheten Nytorp 4:7 i kommundelen Trångsund är ute på granskning 9 juni–4 juli. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Illustration på LSS-boendet.
Illustration: HMXW arkitekter

I den nya detaljplanen föreslås ett nytt LSS-boende med max sex lägenheter. Behovet av fler LSS-boenden i kommunen är stort, ett behov som kommunen har ansvar för att lösa. Förslaget är förenligt med översiktsplanen 2030.

Läs mer om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter på www.huddinge.se/nytorp4-7.

Uppdaterad 11 juni 2021

Var informationen till din hjälp?