Hej byggaktör! – en samtalsguide om arkitektur i samhällsbyggnadsprocessen

21-11-25

Nyhet

Huddinge kommun har tagit fram en samtalsguide som synliggör arkitekturen under hela samhällsbyggnadsprocessen – från ett tidigt skede i planeringen till det faktiska genomförandet. Guiden utgår från Huddinges arkitekturstrategi och fungerar som ett verktyg för byggaktörer, arkitekter och konsulter.

Huddinges arkitekturstrategi ska bidra till att skapa stadsmiljöer där människor vill vara och bo. Nu finns samtalsguiden Hej Byggaktör! som synliggör och prioriterar arkitekturen så att den hålls levande genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Väl genomtänkta arkitektoniska lösningar riskerar att försvinna vid genomförande av projekt om vi inte lyfter fram och argumenterar för den arkitektoniska kvaliteten.

Samtalsguiden ska bidra till att ambitionerna med arkitekturen blir tydliga redan från början, så att alla inblandade aktörer utgår från en gemensam nivå. Detta med förhoppningen om att all investering i tid, kunskap och pengar i varje projekt ska resultera i så många värden som möjligt för byggaktören, kommunen och Huddingeborna.

Läs mer om arkitekturstrategin och Hej Byggaktör! 

Uppdaterad 25 november 2021

Var informationen till din hjälp?