Nu är gång- och cykeltunnel mellan Skärholmen och Kungens kurva öppen

21-07-23

Nyhet

Gång- och cykeltunneln har varit stängd för ombyggnad sedan 2016. Nu har den fått en ny utformning som ska göra passagen mellan Skärholmen och handelsområdet Kungens kurva ljusare och tryggare.

Tunnelns elipsformade öppning ovanifrån.

Passagen som binder samman Skärholmen och Kungens kurva gör det både enklare och närmare att ta sig mellan områdena.

Separerade banor för fotgängare och cyklister har samma bredd inne i ovalen och i tunneldelarna, vilket ökar både tryggheten och säkerheten.

I den nya elipsformad öppningen kommer träd och buskar planteras, och på taket över tunnlarna växer sedum. Avsikten med luft och ljus i mitten av tunneln är att den ska upplevas tryggt att passera genom.

Läs mer om cykel- och gångtunneln mellan Skärholmen och Kungens kurva på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 23 juli 2021

Var informationen till din hjälp?