Parkeringsavgifter på försök i centrala Huddinge och Stuvsta

21-02-18

Nyhet

Den 12 april 2021 inför Huddinge kommun parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta. Det är ett försök på tolv månader som kommer att utvärderas.

Parkeringsavgifterna införs på kommunala gator i områden inom cirka 600 meter från buss- och pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta.

10 kronor per timme, de två första är gratis men ska registreras

Parkeringsavgiften är 10 kronor i timmen klockan 8.00–17.00 helgfri måndag–fredag. De två första parkeringstimmarna är gratis men måste registreras i parkeringsautomat eller med mobiltelefon. P-skiva gäller inte.

Det är avgiftsfritt lördag, söndag, vardag före helgdag och helgdag. Då behöver du inte registrera parkeringen i parkeringsautomat eller med mobiltelefon.

Därför behövs parkeringsavgifter

I dag är det gratis att parkera på kommunala gator i stora delar av centrala Huddinge och Stuvsta. Det gör att många väljer att parkera på gatan, vilket kan göra det svårt att komma fram på gator nära pendeltågsstationerna.

Trycket på kommunens parkeringsplatser har ökat, vilket kan bero på att andra kommuner i Stockholms län infört parkeringsavgifter.

Genom avgifterna hoppas vi på bättre framkomlighet på gatorna och ökad tillgänglighet till parkeringsplatser i närheten av pendeltågsstationerna.

Försöket utvärderas löpande

Vi utvärderar parkeringsavgifterna löpande under hela försöksperioden. I god tid innan försöksperioden avslutas i april 2022 beslutar vi om parkeringsavgifterna blir kvar och om avgiftsområdena behöver justeras.

Om försöket med parkeringsavgifterna

Uppdaterad 18 februari 2021

Var informationen till din hjälp?