Nytt avtal för parkeringsövervakning och ny taxa för felparkering

21-01-14

Nyhet

Huddinge kommun har tecknat avtal för parkeringsövervakning och fordonsflytt med QSG Bevakning AB. Avtalet har tecknats för 2 år från och med 11 januari 2021.

QSG Bevakning AB är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsbolag med rätt att bedriva bevakningstjänster i hela landet. Avtalet har tecknats för 2 år från och med 11 januari 2021 med option på ytterligare 1+1 år.  

Avgifter för felparkering i Huddinge kommun från 2021

Huddinge kommun har beslutat om att införa tre nivåer för avgifter för felparkering från och med 1 januari 2021 till nivåerna 500, 900 och 1300 kronor.

Taxan på felparkeringsavgiften är beroende av hur allvarlig felparkeringen bedöms vara. Att parkera nära en korsning eller övergångsställe räknas in i den allvarligaste kategorin och även att parkera på plats för rörelsehindrade utan giltigt tillstånd.

Uppdaterad 14 januari 2021

Var informationen till din hjälp?