Översvämning Glömstavägen och Förrådsvägen

21-01-12

Nyhet

Gårdagens översvämningar har nu åtgärdats.

Översvämningar som uppstod den 12 januari i korsningen Vista skolväg/Hagelby allé och Glömstavägen 39 liksom på Förrådsvägen i centrala Huddinge är nu i stort sett åtgärdat. 

Vattnet har pumpats bort under natten för att förhindra att det rinner tillbaka ut mot vägen men fortfarande pågår efterarbete.   

Uppdaterad 13 januari 2021

Var informationen till din hjälp?