Vi prövar ny detaljplan för Visättra 1:1 i Flemingsbergsdalen

21-09-23

Nyhet

Den 22 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för en del av fastigheten Visättra 1:1 i kommundelen Flemingsberg. Vi planerar för kontor och verksamheter.

Planområdet, som kallas Centralmarken, är en del av fastigheten Visättra 1:1 som ägs av Huddinge kommun. Området är cirka ett hektar stort och består idag av naturmark, grusad yta och en gång- och cykelväg.

Nu tar vi fram en ny detaljplan för fastigheten Visättra 1:1, där exploatören Fabege AB har tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen.

Läs mer om detaljplanen för Visättra 1:1.

Uppdaterad 23 september 2021

Var informationen till din hjälp?