Vi prövar ny detaljplan för Medicinaren 19 på Hälsovägen

21-09-23

Nyhet

Den 22 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Medicinaren 19 (Novum) i kommundelen Flemingsberg. Vi planerar för kontor, utbildning, service, vård och forskning.

Idag består planområdet till största del av Novum forskningspark, där forskning och högre utbildning bedrivs.

Nu tar vi fram en ny detaljplan för fastigheten. Det nya planförslaget gör det möjligt att bygga ut och utveckla kontor och verksamhet.

Läs mer om detaljplanen för Medicinaren 19

Uppdaterad 23 september 2021

Var informationen till din hjälp?