Så reser eleverna år F-6 i Huddinge kommun

21-03-11

Nyhet

Allt färre barn i Huddinge skjutsas med bil till skolan, 2009 var siffran 40 procent jämfört med 21 procent 2020. Om barnen får välja färdmedel vill en stor andel helst cykla eller gå till skolan. Det är främst avståndet mellan skola och hemmet som är avgörande för valet av färdmedel. Det visar resvaneundersökningen som Huddinge kommun genomförde förra året.

Sedan 2009 har Huddinge kommun undersökt hur stor andel av barnen som skjutsas med bil till skolan. Resultatet visar att andelen som skjutsas har minskat sedan mätningarna började. Idag åker ungefär 1 av 5 elever bil till skolan. Trots coronapandemin har det inte skett någon ökning av andelen som skjutsas.

På frågan hur barnen skulle vilja ta sig till skolan svarade de flesta att de vill gå eller cykla. Idag går eller cyklar 74 procent av de tillfrågade eleverna och 78 procent skulle vilja göra det.

Det finns ett starkt samband mellan avstånd mellan skola och hemmet och val av färdmedel. Majoriteten av barnen som bor närmare än 1 km till skolan går. Barn som bor 1–2 km från skolan väljer cykeln i högre utsträckning. Av de skolbarn som har längre än 3 km till skolan skjutsas två tredjedelar av barnen.

Bland de vårdnadshavare som lämnade med bil varje dag var den vanligaste anledningen att barnet ansågs vara för litet för att gå själv eller att avståndet till skolan var för långt.

I undersökningen har det kommit in 2581 svar från 33 olika grundskolor. Enkäten riktade sig till vårdnadshavare och elever.

Läs mer om resvaneundersökningen och se hur barnen reser till skolan i de olika kommundelarna.

Uppdaterad 11 mars 2021

Var informationen till din hjälp?