Nu planerar vi för nya arbetsplatser i Flemingsberg

21-11-29

Nyhet

Mitt i Flemingsberg planerar vi för kontor och verksamheter. Den 29 november–29 december 2021 är detaljplanen för del av fastigheten Visättra 1:1 (Centralmarken) på samråd. Då kan du vara med och påverka.

Skiss på hur byggnaden kan komma att se ut.

Planområdet, som kallas Centralmarken, är en av del av fastigheten Visättra 1:1 som ägs av Huddinge kommun. Exploatör är Fabege AB som har tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen.

Alfa Lavals utvecklings- och innovationscenter flyttar till platsen, vilket innebär kontor- och laborationsverksamhet för cirka 700 medarbetare. Förutom ett högteknologiskt laboratorium för forskning, utveckling och testning, planeras även för en restaurang. Bebyggelsen kommer att omges av en lokalgata, ett mindre torg och en mindre park.

Den 29 november–29 december 2021 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.
20 december kl. 16–18 håller vi ett öppet hus i Visättraskolans matsal. På mötet finns kommunens tjänstemän med för att svara på frågor.

Läs mer om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter.

Handlingarna finns också utskrivna på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6 i Huddinge centrum.

Uppdaterad 29 november 2021

Var informationen till din hjälp?