Tyck till om detaljplanen för Tingshuset

21-02-04

Nyhet

Vid Tingshuset i centrala Huddinge planerar vi för ett nytt kvarter med cirka 440 bostäder, service och en förskola. Till och med den 5 mars kan du lämna synpunkter på detaljplanen.

Rendering som visar vy mot kvarteret från Kyrkdammen och Huddingevägen. Bild: Arkitema

Nu tar vi fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av fastigheten Fullersta Gård 1:170 i centrala Huddinge, omkring 300 meter från Huddinge station.

Den nya detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga omkring 440 bostäder, service och en förskola på det som idag framför allt är parkering för det befintliga Tingshuset. I detaljplanen föreslås även en förstärkning av det omgivande parkområdet och att det befintliga Tingshuset planläggs för att stämma överens med den nuvarande användningen.

Den 4 februari–5 mars 2021 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Läs mer om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter på detaljplanen på huddinge.se/tingshuset.

 

Uppdaterad 4 februari 2021

Var informationen till din hjälp?