Sista chansen att tycka till om detaljplanen för Stuvsta centrum vid Häradsvägen

21-04-30

Nyhet

Under perioden 30 april–1 juni 2021 är detaljplanen för fastigheterna Odin 3 och 6 i Stuvsta centrum på utställning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Illustration som visar det förslaget  på detaljplan för Odin 2 och 6.

Projektet har startat igen efter att ha varit vilande under flera år. Samrådet för detaljplanen hölls under kvartal 2 2013. Nu går detaljplanen ut på utställning och du har möjlighet att skicka in dina synpunkter på förslaget under utställningstiden.

I kvarteren Odin 3 och Odin 6 i Stuvsta planerar vi för flerbostadshus med cirka 40 bostäder och lokaler i bottenvåning. Den nya bebyggelsen byggs i fyra till fem våningar.

Det finns ett behov av bostäder nära kollektivtrafik och service. Fler bostäder på dessa fastigheter skulle lyfta centrumkänslan och ge en blandning av olika typer av bostäder i området.

Projektet överensstämmer även med intentionerna i Huddinge kommuns Översiktsplan 2030, där området är utpekat som ett område som ska förtätas.

Under utställningsperioden den 30 april–1 juni 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt på webbsidan huddinge.se/stuvstacentrum

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 1 juni 2020 genom att mejla till plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Odin 3 och 6”, diarienummer KS-2015/324 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Stuvsta centrum vid Häradsvägen – bostäder, kontor och service

Uppdaterad 30 april 2021

Var informationen till din hjälp?