Tyck till om detaljplaner i Vårby

21-03-25

Nyhet

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste delar av gällande detaljplaner i Vårby upphävas. Lämna dina synpunkter senast den 30 april.

De gällande detaljplanerna reglerar till stora delar vägområden och ytor med växtlighet och gräs. De reglerar också markparkering, verksamhetsbebyggelse, parkmiljö, skog med mera. Genom att kommunen upphäver delar av gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Förslaget till upphävande av detaljplaner i Vårby går ut på granskning den 25 mars–30 april 2021. Då kan du vara med och påverka.

Läs mer om detaljplanen och om hur du skickar in dina synpunkter på huddinge.se/varby

Handlingarna finns också utskrivna i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 29 mars 2021

Var informationen till din hjälp?