Tyck till om ny detaljplan för Österhagen i Skogås

21-11-15

Nyhet

Söder om Skogås centrum planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park. Med den nya detaljplanen blir det även möjligt att hantera Österhagsdeponin. Den 15 november–23 december 2021 är detaljplanen för fastigheterna Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl. på granskning. Då kan du vara med och påverka.

Skiss över de nya bostadshusen.
Skiss över de nya bostadshusen. Illustration: Joakim Häggström Arkitektkontor AB

Vi vill utveckla Österhagen till ett nytt bostadsområde med naturen inpå knuten.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås m.fl. Här planerar vi en förskola, ett vård- och omsorgsboende, en park, och cirka 570 nya bostäder.

Den 15 november–23 december 2021 är detaljplanen ute på granskning. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Den 25 november kl. 17.00–18.30 det öppet hus i Östra grundskolans aula, i Skogås. På mötet finns vi på plats för att svara på frågor om detaljplanen.

Läs mer om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter.

Handlingarna finns också utskrivna i kommunens servicecenter, Patrons Pers väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 15 november 2021

Var informationen till din hjälp?