Detaljplan för Solgård 1:1 m.fl. som möjliggör för Tvärförbindelse Södertörn har antagits

22-09-08

Nyhet

Detaljplan för Solgård 1:1 m.fl. som möjliggör byggandet av Tvärförbindelse Södertörn har antagits av kommunfullmäktige den 22 augusti.

Sista dagen att överklaga är 21 september. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft den 22 september 2022.

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas har vi tagit fram en ny detaljplan för området kring Solgård.

Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat återvinningsstation, natur, bostäder och industri. Detaljplanen för närliggande bostäder i Solgård behöver ändras på grund av att bullernivåerna blir för höga.

Läs mer om den nya detaljplanen för Solgård 1:1

Uppdaterad 8 september 2022

Var informationen till din hjälp?