Försöket med parkeringsavgifter i Stuvsta fortsatt pausad

22-01-04

Nyhet

Parkeringsavgifterna i Stuvsta C är fortsatt pausade efter beslut från Transportstyrelsen.

Nu inleds ett arbete för att justera parkeringsbestämmelserna på gatorna inom parkeringsavgiftsområdet i Stuvsta C. Gator med störst behov utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras i arbetet.

Avgiftsskyltar och parkeringsautomater är sedan tidigare övertäckta och betaltjänsterna för telefonbetalning samt möjlighet att betala via betalautomaterna är inaktiverade.

Avgifterna för centrala Huddinge gäller fortfarande.

Mer om försöket med parkeringsavgifter i Stuvsta C och centrala Huddinge

Uppdaterad 4 januari 2022

Var informationen till din hjälp?