Fyra planärenden som möjliggör för Tvärförbindelse Södertörn har fått laga kraft

22-06-22

Nyhet

Fyra planärenden som möjliggör byggandet av Tvärförbindelse Södertörn har fått laga kraft. Ett planärende har överklagats och kommer behandlas av Mark- och miljödomstolen.

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas behöver Huddinge kommun upprätta nya detaljplaner eller upphäva gällande detaljplaner.

Överklagad detaljplan

Kästa – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Laga kraftvunna upphävanden av gällande detaljplaner

Flottsbro – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Vårby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Ekedal – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Granby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Uppdaterad 22 juni 2022

Var informationen till din hjälp?