Tyck till om detaljplanen för nytt kommunhus

22-12-12

Nyhet

Vi planerar för ett nytt kommunhus och bibliotek på fastigheten Paradisbacken 33 med flera i Huddinge centrum. Den 12 december 2022–20 januari 2023 är den nya detaljplanen på granskning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Lämna dina synpunkter senast 20 januari.

Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och huvudbiblioteket kan komma att se ut.
Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut. Illustration: White arkitekter
Den nya detaljplanen gör det möjligt att utveckla och bygga på den befintliga kontorsbyggnaden som idag finns på platsen. Vi planerar även för ett nytt bibliotek där det idag är en markparkering. I förslaget binds de två byggnaderna samman av ett torg. Tillsammans skapar det nya kommunhuset och biblioteket en mötesplats för kultur och demokrati.

Den nya detaljplanen möjliggör även en påbyggnad av Paradisgaraget för att långsiktigt säkra parkeringsbehovet för Huddinge centrum.

Den 12 december 2022–20 januari 2023 är detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera i kommundelen Sjödalen på granskning. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter

Handlingarna finns också utskrivna på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 12 december 2022

Var informationen till din hjälp?