Nu är översiktplan 2050 ute på granskning

22-06-17

Nyhet

Under perioden 17 juni till 15 oktober är Huddinge kommuns översiktsplan ute på granskning och du har möjlighet att tycka till.

Huddinge kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan för kommunen. En översiktsplan visar hur vi vill utveckla Huddinge på lång sikt, fram till 2050. Planen var ute på samråd i vintras och nu har vi arbetat in många av synpunkterna som vi fick in.

Det finns möjlighet att läsa det nya förslaget på huddinge.se/op2050. Där kan du se vilka ändringar vi har gjort och tycka till om dem under tiden 17 juni till 15 oktober. Detta skede kallas för granskning.

Webbsidan för översiktsplanen - huddinge.se/op2050

Översiktsplanen finns också att läsa i pappersform på Huddinge kommuns servicecenter, Patron Pehrs väg 6 eller i kommunhusets reception, Kommunalvägen 28.

Om du vill lämna synpunkter så kan du göra det med e-post på adressen: oversiktsplan@huddinge.se eller med vanligt brev som skickas till: Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 141 85 Huddinge. Ange diarienummer KS-2020/635.

Uppdaterad 17 juni 2022

Var informationen till din hjälp?