Vi prövar ny detaljplan för Drakskeppet 1 m.fl.

22-06-23

Nyhet

Den 15 juni 2022 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Drakskeppet 1 med flera. Vi planerar för nya bostäder med ett kollektivtrafiknära läge i Vårby Haga i kommundelen Vårby.

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Drakskeppet 1 med flera i kommundelen Vårby. Där planerar vi för fler bostäder, handel och service i ett stationsnära läge i Vårby Haga. Vi planerar också för en ny utformning av Masmo torg och en ny gestaltning av Solhagavägen.

Läs mer om detaljplanen för Drakskeppet 1 m.fl

Uppdaterad 23 juni 2022

Var informationen till din hjälp?