Vi planerar för ny simhall i centrala Huddinge

22-12-08

Nyhet

Den 30 november 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att Huddinge kommun ska ta fram en ny detaljplan för del av Gymnasiet 4 i kommundelen Sjödalen. Där planerar vi att bygga en ny simhall och även lokaler för andra idrotter.

När Huddingehallen togs i drift 1971 var konstruktionen och de tekniska systemen anpassade för den tidens krav och antal besök. Under åren har kraven förändrats och belastningen på byggnaden har ökat.

En utredning om var simhallen skulle placeras togs fram under 2021 och fastigheten Gymnasiet 4 bedömdes vara den bästa platsen. Den nya simhallen byggs då inom ett område som redan idag är en etablerad plats för idrott och simhall. Området har dessutom god tillgång till kollektivtrafik med bussar från olika delar av kommunen. I det fall kommunen beslutar att förlägga andra lokaler för idrottsändamål i anslutning till simhallen, ska även dessa inrymmas i detaljplanen.

Detaljplanen för Gymnasiet 4

Uppdaterad 12 december 2022

Var informationen till din hjälp?