Efter extremt snöoväder – nu jobbar vi ikapp

22-11-22

Nyhet

Efter helgens och måndagens extrema snöoväder jobbar kommunens entreprenörer för fullt med att komma ikapp med snöröjningen.

Snöplog utanför Wiederströmska gymnasiet.
Ovanligt stora snömängder ställer till problem

De senaste dygnens intensiva snöfall med ovanligt stora snömängder har lett till att snöröjning och halkbekämpning inte kunnat genomföras enligt ordinarie rutiner. Under normala förhållanden ska hela kommunen vara snöröjd inom 16 timmar, något som inte har gått att uppfylla under extremvädret.

– Det har kommit enorma mängder snö på kort tid. När vi hade plogat de prioriterade vägarna fick vi börja om med samma vägar igen eftersom det hade kommit ny snö. Vi har heller inga platser att lägga såna här mängder snö på, säger Jerry Norén, enhetschef för gatu- och trafikenheten.

Många har haft svårt att ta sig ut på de snöiga gatorna vilket skapat frustration hos Huddingeborna.

– Jag förstår irritationen och att det är jobbigt, men jag måste be om tålamod och att vi hjälper varandra och våra grannar. Vi kämpar på bäst vi kan, fortsätter Jerry Norén.

I snöröjningsarbetet har huvudgator och vägar som är viktiga för utryckningsfordon och kollektivtrafik prioriterats. Man har även försökt hinna med att ploga prioriterade gång- och cykelvägar.

Felanmälningar hanteras när arbetet är klart

Vid ett normalt snöfall ska snöröjningen vara avslutad efter 16 timmar och då kan Huddingeborna felanmäla om plogningen inte håller måttet. Men eftersom snöröjningsarbetet aldrig avslutats utan pågått konstant har det inte gått att göra felanmälan som normalt. 

Möjligheten att felanmäla öppnar igen onsdag den 23 november klockan 08.00. 

Felanmälan Huddinge kommun

De stora vägarna såsom Huddingevägen och Lännavägen ansvarar Trafikverket för medan enskilda föreningar ansvarar för vissa mindre vägar.

huddinge.se/vintervag

Fortsatt risk för trafikstörningar i Stockholmsregionen

Det kan kvarstå störningar i trafiken under veckan så var ute i god tid och planera din resa. Snöovädret har medfört problem och svårigheter av olika grad för Huddingeborna och resten av Stockholmsregionen. Vi hör och ser goda exempel på grannar och familjer som hjälpt varandra på olika sätt.

Tack för ert tålamod!

Uppdaterad 22 november 2022

Var informationen till din hjälp?