Snöröjning fortsätter och vi förtydligar vår information

22-11-23

Nyhet

De senaste dygnens intensiva snöfall med ovanligt stora snömängder har lett till att snöröjning och halkbekämpning inte kunnat genomföras enligt ordinarie rutiner. Vi beklagar att vi inte varit tydligare med det i vår information, och vi kommer säkerställa att vår hemsida och övriga kanaler uppdateras snabbare framöver.

De stora mängderna av blöt snö som kommit har skapat utmaningar för våra entreprenörer. Eftersom de kraftiga snöfallen kommit i omgångar och under fler dagar, så har det varit omöjligt för oss att utföra planerade åtgärder inom våra ordinarie och angivna tidsramar.

Vad gör vi nu?

Kommunens personal och upphandlade entreprenörer är  ute och vi fortsätter att arbeta för att skapa bättre framkomlighet och minska vallar och snöhögar. Vi är också ute och besiktar de områden som plogats samt ser över felanmälningar som kommit in. Utöver snöröjningen, har vi också försökt hantera stora mängder nedfallna träd – det arbetar vi fortfarande med och välkomnar felanmälningar så att vi kan åtgärda det.

Vad har vi gjort?

Vi har arbetat hårt för att prioritera de huvudgator och vägar som är viktiga för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi har även försökt hinna med att ploga prioriterade gång- och cykelvägar. Stora mängder av blöt och tung snö har bidragit till att ett antal maskiner gått sönder, och det har bildats stora vallar och snöhögar som vi arbetat för att hantera.

Eftersom vi återkommande behövt snöröja de prioriterade huvudgatorna och vägarna, så har ett stort antal villagator inte blivit plogade och vi förstår att det här medfört stora problem för de boende.

Felanmälan

Vid ett normalt snöfall ska snöröjningen vara avslutad efter 16 timmar och då kan Huddingeborna felanmäla om plogningen inte håller måttet. Men eftersom snöröjningsarbetet aldrig avslutats utan pågått konstant har det inte gått att göra felanmälan som normalt. Nu är vår felanmälan öppen och vi prioriterar och hanterar dem så snart vi kan.

Vi beklagar de problem som snön ger och arbetar för att komma ikapp. Tack för ert tålamod!

Det kan kvarstå störningar i trafiken under veckan så var ute i god tid och planera din resa. Snöovädret har medfört problem och svårigheter av olika grad för Huddingeborna och resten av Stockholmsregionen.

Till felanmälan

Uppdaterad 24 november 2022

Var informationen till din hjälp?