Tekniska nämndhuset på Sjödalsvägen rivs

22-12-01

Nyhet

Rivningen av Tekniska nämndhuset på fastigheten Aspen 3 har påbörjats. I kvarteren Aspen 2 och 3 med flera i området Storängen planerar vi att bygga skola, förskola och idrottsanläggning.

Hela rivningen av Tekniska nämndhuset beräknas vara klar i april 2023. Skyddsrummet som finns i byggnaden kommer att vara tillfälligt avstängt när rivningen pågår. När rivningen är avslutad kommer skyddsrummet att vara åter i drift och kompletteras med utvändiga trappor.

Entreprenören Norman Jönköping AB river på uppdrag av Huddinge samhällsfastigheter.

Huddinge planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. 

Utvecklingen av Storängen

Detaljplanen för Aspen 2 och 3 med flera

Uppdaterad 1 december 2022

Var informationen till din hjälp?