Tyck till om ny vägvisning för gående

22-09-29

Nyhet

Sedan slutet av 2021 visar nya skyltar vägen för gående mellan Huddinge station och Kvarnbergsplan. Skyltarna ingår i ett pilotprojekt och nu vill vi veta vad du tycker om dem.

Skyltar som visar avstånd och riktning till Sjödalsparken, Huddinge centrum och Huddinge station.

Den nya vägvisningen för gående ska göra det lättare att hitta till olika målpunkter som exempelvis bibliotek, parker och idrottshallar. Avstånden till de olika målpunkter är ofta kortare än vad många tror.

I gångplanen som Huddinge kommun antog 2018 anges att kommunens offentliga rum ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att orientera sig, få överblick av gångnätet och finnas möjlighet att välja alternativa vägar till en målpunkt.

Vi vill veta vad du tycker om de nya skyltarna för gående mellan Huddinge station och Kvarnbergsplan.

Svara på enkäten

Läs om pilotprojektet

Uppdaterad 30 september 2022

Var informationen till din hjälp?