Byggstart för nytt kommunhus och huvudbibliotek allt närmare

23-11-09

Nyhet

Den nya detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera i Huddinge centrum fick laga kraft den 7 november. Det är detaljplanen som reglerar hur platsen kan användas och utformas och vi är nu ett stort steg närmare byggstart av ett nytt kommunhus och ett nytt huvudbibliotek.

Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut.
Visionsbild: White Arkitekter.

Mark- och miljödomstolens beslut den 7 juli om att avslå inkomna överklaganden står fast efter Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 7 november att inte ge prövningstillstånd. Det innebär att den nya detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera nu har fått laga kraft.

På adressen Paradistorget 4 kommer den befintliga kontorsbyggnaden att utvecklas till ett nytt kommunhus och ett nytt centralt huvudbibliotek byggs där det idag är en markparkering. De två byggnaderna binds samman av ett torg och tillsammans skapar de en mötesplats för demokrati och kultur.

Kommunhuset och huvudbiblioteket ska vara färdiga för inflyttning i slutet av 2027.

Detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera

Mer om nya kommunhuset och huvudbiblioteket

Uppdaterad 9 november 2023

Var informationen till din hjälp?