Parkeringsavgift införs på infartsparkeringarna

23-11-13

Nyhet

Den 4 december 2023 återinförs parkeringsavgifter på infartsparkeringarna vid pendeltågsstationerna i Stuvsta, Huddinge centrum, Flemingsberg, Skogås och Trångsund. Det beslutade kommunfullmäktige i september. Syftet med avgifterna är att det ska bli lättare för pendlare att hitta en parkeringsplats.

Avgiften blir 20 kronor per dag (12 timmar) och max 40 kronor per dygn. Även den som står kortare tid betalar 20 kronor. Avgiften betalas med kort i parkeringsautomat eller via apparna EasyPark eller Mobill.

Sju infartsparkeringar avgiftsbeläggs

Parkeringsavgiften införs på kommunens samtliga sju infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna i Stuvsta, Huddinge centrum, Flemingsberg, Skogås och Trångsund.

  • Kommunalvägen 19, Huddinge centrum, 80 platser
  • Mittemot Huddinge stationsväg 7, Huddinge centrum, 100 platser
  • Regulatorvägen 12, Flemingsberg, 200 platser
  • Mittemot Duettvägen 75, Skogås, 30 platser
  • Trångsundsvägen 8, Trångsund, 60 platser
  • Stuvsta torgväg 5, Stuvsta, 100 platser
  • Garage för infartsparkering på Byalagsvägen 2, Stuvsta, 160 platser

Kommunen införde gratisparkering i väntan på teknisk lösning

Tidigare var det gratis för pendlare att parkera på infartsparkeringarna i Huddinge kommun, medan det kostade för den som inte hade periodkort hos SL. Men när SL bytte ut Access-korten mot det gröna kortet 2022 tog Region Stockholm inte fram någon teknisk lösning för att läsa av det gröna kortet i parkeringsautomaterna. Kommunen beslutade därför att det skulle vara gratis för alla att parkera på infartsparkeringarna tills problemet var löst.

Avgiften ska underlätta för pendlare att hitta parkeringsplats

Sedan det blev gratis att parkera på infartsparkeringarna i maj 2022 är det ofta fullbelagt på dagarna. Många pendlare klagar på att det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser.

Genom att införa en avgift för alla kan vi säkerställa att infartsparkeringarna används av dem de är till för – de som reser med kollektivtrafiken. Parkeringsavgiften ska göra det lättare för pendlare att hitta en ledig parkeringsplats och öka omsättningen av parkerade bilar.

Ingen gratisparkering med SL:s gröna kort 

Huddinge kommun för dialog med Region Stockholm om möjligheten att ta fram motsvarande lösning för det gröna kortet som fanns för Access-kortet. Det finns inget besked om eller när en sådan lösning kan tas fram.

Parkering nattetid

För att förhindra boendeparkering är det parkeringsförbud nattetid på fem av de sju infartsparkeringarna. Det kommer det att vara även i fortsättningen. Den som arbetar natt och pendlar kan parkera på parkeringen på Stuvsta torgväg 5 i Stuvsta eller parkeringen mittemot Huddinge stationsväg i Huddinge centrum som inte har nattförbud.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 4 september 2023.

Infartsparkeringar

Uppdaterad 13 november 2023

Var informationen till din hjälp?