Två detaljplaner i Storängen på granskning

24-05-23

Nyhet

Detaljplanen för etapp 4 som innefattar kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken är på granskning liksom detaljplanen för Aspen 2 och 3 med flera. Det är sista tillfället att tycka till innan de antas av kommunfullmäktige.

 

Ytterligare två detaljplaner går vidare i planprocessen när Storängen omvandlas från industriområde till bostadsområde.

I kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera planerar vi för skola, förskola och idrottsanläggning. Under perioden 8 maj–9 juni 2024 är planförslaget på granskning.

Om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter

I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planerar vi för bostäder, service och en närpark. Under perioden 17 maj–16 juni 2024 är planförslaget på granskning.

Om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter

Uppdaterad 23 maj 2024

Var informationen till din hjälp?