Ny sim- och idrottshall planeras i centrala Huddinge – tyck till om planen

24-01-29

Nyhet

På en del av fastigheten Gymnasiet 4 i kommundelen Sjödalen planerar vi för en ny sim- och idrottshall med tillhörande parkering och ett mindre antal bostäder. Den 29 januari–25 februari 2024 är förslaget på ny detaljplan på samråd. Då kan du vara med och påverka.

 

Den nya detaljplanen innebär att en ny sim- och idrottshall kan byggas. Den ersätter då den befintliga Huddingehallen, vars konstruktion och tekniska system inte längre når upp till dagens krav. Detaljplanen möjliggör även parkering och ett mindre antal bostäder.

Förslaget på ny detaljplan är nu på samråd. Lämna dina synpunkter senast 25 februari 2024.

Om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter

Planhandlingarna finns också utskrivna på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6 och Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28 A.

Öppet hus den 8 februari

Välkommen på öppet hus för att träffa oss som arbetar med detaljplanen. Vi håller ingen presentation av förslaget, men svarar gärna på dina frågor.
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1 i Huddinge centrum
Tid: den 8 februari kl.17.00–19.30

Uppdaterad 29 januari 2024

Var informationen till din hjälp?