Samråd: Nytt förslag på detaljplan för norra delen av Länna industriområde

24-05-13

Nyhet

Vi planerar för mer flexibel användning av marken i Norra Länna verksamhetsområde. Den 13 maj–7 juni 2024 är detaljplanen på ett andra samråd. Då kan du lämna synpunkter.

Den nya detaljplanen innebär att ett nytt område för verksamheter kan uppföras i direkt anslutning till befintliga Länna industriområde. Planförslaget möjliggör också för nya entréer till naturområdet intill och att anlägga nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter

Planhandlingarna finns också utskrivna på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6 och Skogås bibliotek, Skogåstorget 7–9 i Skogås.

Öppet hus den 30 maj

Välkommen på öppet hus för att träffa oss som arbetar med detaljplanen. Vi håller ingen presentation av förslaget, men svarar gärna på dina frågor.
Tid: Torsdag 30 maj kl. 17.00–19.00
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum.

Uppdaterad 13 maj 2024

Var informationen till din hjälp?