En vecka fri från våld

17-12-04

Den här veckan uppmärksammas vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv, tillsammans för att förebygga mäns och killars våld.

En vecka fri från våld  är ett samarbete mellan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Sveriges kommuner och landsting (SKL), länsstyrelserna, MÄN och Unizon. En vecka fri från våld 2017 infaller under vecka 49 (4-10 december).

Dessa myndigheter anordnar tillsammans en konferens den 7-8 december om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Konferensen är fullbokad men det går att följa den live eller i efterhand via länken på www.mucf.se. Konferensen är för dig som fattar beslut om eller arbetar med unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.

Filmen "Välj att sluta!"

Operation kvinnofrid lanserade förra året filmen ”Välja att sluta!” och på deras webbplats hittar du information om vad det finns för hjälp och stöd att få för att förändra ett våldsamt beteende.

Länk: Operation kvinnofrid - Välj att sluta!

Enheten mot våld i nära relationer

I Huddinge kommun finns enheten mot våld i nära relationer som vänder sig till både våldsutsatta och våldsutövare, läs mer om hur de jobbar på www.huddinge.se/vald

För barn och ungdomar: "Jag vill veta"

För barn och ungdomar har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen www.jagvillveta.se som riktar sig till barn 0-17 år men också till föräldrar samt förskole- och skolpersonal.

Uppdaterad 4 december 2017

Var informationen till din hjälp?