Får man gå och lägga sig när man vill?

17-12-19

Med anledning av nyhetsrapporteringen de senaste dagarna: De allra flesta vuxna lägger sig när de vill, och det gäller även för våra brukare inom funktionshinderområdet. Som brukare väljer du när och hur du får din hemtjänst. Personalen ska alltid utgå från brukarnas önskemål när de planerar sitt arbete.

Att ha inflytande över sin egen vardag är viktigt för alla, och inom funktionshinderområdets hemtjänst styr brukarnas önskemål planeringen.

– Brukarna ska kunna leva sitt liv på det sätt de själva vill, och ska till exempel kunna gå på möten eller bio på kvällen och ändå kunna få hjälp att komma i säng när de kommer hem, säger Therese Stjerna som är sektionschef för hjälp i hemmet inom funktionshinderområdet.

Kommunen erbjuder hemtjänst mellan klockan 7 och 22. Om en brukare vill ha hjälp senare på kvällen eller natten finns det en nattpatrull som utför insatserna.

Hemtjänstinsatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Stödet kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Men oavsett vad man får hjälp med och oavsett omfattning görs all planering tillsammans med brukaren.

– Det är egentligen bara när vi får önskemål om ändringar med kort varsel som det kan vara svårt för oss att planera om. Men för det mesta vet brukarna i förväg på vilka tider de vill ha sin hemtjänst, och då är det oftast inga problem för oss att tillgodose önskemålen, säger Therese Stjerna.

För att få hemtjänst ska man först ansöka hos kommunens biståndskansli. När man har fått sin ansökan beviljad väljer man själv vilken utförare man vill ha inom kommunens kundval.

Läs mer om hur man ansöker om stöd för personer med funktionsnedsättningar.

Uppdaterad 19 december 2017

Var informationen till din hjälp?