Nu blir det enklare att göra orosanmälan i Huddinge

17-10-11

Huddinge lanserar nu en e-tjänst för att göra orosanmälan vid misstanke om att barn och ungdomar far illa. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt att anmäla.

Huddinge kommun är bland de första kommunerna i Stockholms län som gör det möjligt att göra orosanmälan via en e-tjänst.

– Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att göra en anmälan när barn far illa. E-tjänsten är ett sätt att underlätta för den som misstänker att ett barn inte har det bra, säger Kristin Thorsteinsdottir Johansson, enhetschef på social-och äldreomsorgsförvaltningen

– Den som anmäler behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att det finns en misstanke eller oro för ett barn som till exempel verkar misskött eller utsätts för våld, säger Kristin Thorsteinsdottir Johansson.

Socialstyrelsen rekommenderar att alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa ska anmäla det till socialtjänsten i sin kommun. För de som arbetar med barn och unga inom förskola, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård finns dessutom en lagstadgad anmälningsskyldighet. Den innebär att personalen omedelbart måste göra en orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa. När privatpersoner gör anmälan kan de vara anonyma om de vill. E-tjänsten uppfyller kraven på sekretess och säkerhet.

Orosanmälan nås via Huddinge kommuns webbplats

E-tjänsten nås via service.huddinge.se/oro. Det går fortfarande att ringa och rådgöra med socialtjänstens mottagningsgrupp Barn och ungdom. Utanför kontorstid kan anmälan göras till socialjouren på 020-70 80 03. I första hand rekommenderar Huddinge kommun att e-tjänsten används.

Uppdaterad 11 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?