Ansök om riksfärdtjänst senast 15 maj för resor i sommar!

17-04-27

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Din ansökan om riksfärdtjänst kan behöva kompletteras med ett läkarintyg. Du måste ansöka senast tre veckor före planerad resa.

För resor under sommaren måste ansökan vara inlämnad senast den 15 maj.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggare som nås via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om färdtjänst skickar du till: Social- och äldreomsorgsförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Uppdaterad 27 april 2017