Ansök om riksfärdtjänst senast 27 november för resor i jul!

17-10-03

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Din ansökan om riksfärdtjänst kan behöva kompletteras med ett läkarintyg. Du måste ansöka senast tre veckor före planerad resa.

För resor i jul och nyår måste ansökan vara inlämnad senast den 27 november.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggare som nås via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om färdtjänst skickar du till: Social- och äldreomsorgsförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Uppdaterad 4 oktober 2017