Välkommen på prisutdelningen av äldreomsorgens kvalitetspris 2017

17-09-07

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge har inrättat ett kvalitetspris som delas ut varje år. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

Prisutdelningen av årets kvalitetspris äger rum i samband med avslutningen av Seniorveckan 2017.

Fredag den 8 september klockan 13.00–15.30 i Sjödalsparken i Huddinge centrum

För att bli nominerad till kvalitetspriset ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag. Förbättringen ska ha bidragit till ökad kvalitet, ökad effektivitet eller ha gjort arbetet enklare.

Nomineringar till årets kvalitetspris har lämnats in av kunder, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen under perioden den 16 februari till den 16 april 2017. Ett 20-tal nomineringar har kommit in. Av dem har juryn valt ut sju bidrag som har gått vidare.

Juryn består av en representant för den politiska majoriteten, en representant för oppositionen samt två tjänstemän från social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter.

Läs mer om de sju nominerade

Uppdaterad 7 september 2017

Var informationen till din hjälp?