Brukarundersökningar inom stöd och omsorg

18-08-21

Under september och oktober månad genomför social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun brukarundersökningar inom flera verksamheter.

Brukarundersökningarna som genomförs är nationella undersökningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som vi genomför för att ta reda på vad du tycker om det stöd du får från kommunen.

Om den verksamhet du har kontakt med ska genomföra undersökningen kommer du att få reda på detta i god tid via personalen och informationsbrev.

Hur går det till?

Brukarundersökningen går till så att du får svara på frågor kring hur du upplever verksamheten. Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: delaktighet, bemötande, tillgänglighet och individuella tjänster av god kvalitet. Syftet med undersökningen är att få veta vad som är bra med verksamheten och vad som kan bli bättre. Vi kommer att använda resultatet i Huddinge kommuns kvalitetsarbete.

Frivillig och anonym

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Du kan alltså tacka nej till att delta. Alla svar är konfidentiella och ingen information sparas om vem som svarat vad i undersökningen. 

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta verksamhetsanalytiker Niklas Granfeldt på e-post niklas.granfeldt@huddinge.se eller telefonnummer 08-535 378 41. Du kan också fråga personalen på din enhet.

Uppdaterad 21 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?