Nylansering av kampanjen Välj att sluta

18-01-19

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och av de fall som anmäls är det få som leder till åtal och fällande dom. Varje år estimerar man att svenska staten lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor, men trots detta är våldet ett fortsatt stort problem.

För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de som utövar våldet slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende, med initiativet Välj att sluta.

Idag fokuserar mycket av arbetet inom området på att ta hand om och skydda personer som blivit utsatta för våld. Välj att sluta är en satsning som har till syfte att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att de kan få hjälp och stöd för att göra det. I många kommuner erbjuds detta kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sin våldsproblematik.

I Huddinge finns enheten mot våld i nära relationer som jobbar med både våldsutsatta och våldsutövare.

På hemsidan valjattsluta.se finns information om hur man får hjälp att ändra ett våldsamt beteende. Satsningen är en del av Operation Kvinnofrid. 

Uppdaterad 19 januari 2018

Var informationen till din hjälp?