Vi delar upp våra kundval

18-02-26

Det nuvarande kundvalet hemtjänst delas upp i tre olika kundval. De som har trygghetslarm och hemtjänstinsatser på natten kommer från och med den 15 april få Huddinge kommuns hemtjänst som utförare av de insatserna. Det är bara trygghetslarmen och nattinsatserna som kommunen tar över från de privata utförarna.

Från och med den 15 april delas det nuvarande kundvalet upp i tre olika kundval:

  • hemtjänst (inklusive ledsagning och avlösning enligt SoL)
  • boendestöd
  • ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt ledsagar- och avlösarservice enligt SoL för personer under 18 år.

Genom att dela upp kundvalen kan våra utförare specialisera sig och bli ännu bättre på att ge ett individanpassat stöd till dig. Det blir inga förändringar i dina insatser.

Alla de utförare som i dag är godkända behöver ansöka om att vara med i de nya kundvalen. Om den utförare som du har i dag inte ansöker eller inte blir godkänd kontaktar din biståndshandläggare dig. Då pratar ni om vilka nya utförare du kan välja mellan. Om du inte gör ett aktivt val ser vi ändå till så att du får dina insatser utförda. Huddinge kommun går in som utförare fram till att du gör ett eget val.

Om du inte blir kontaktad av biståndskansliet innan den 15 april betyder det att din nuvarande utförare är godkänd och du behöver inte göra någonting.

Du som har trygghetslarm

Från och med den 15 april kommer Huddinge kommuns hemtjänst komma när du larmar på ditt trygghetslarm. Om du har hemtjänst, boendestöd eller ledsagar- och avlösarservice får du de insatserna fortsatt utförda av din utförare, om de söker och blir godkända i de nya kundvalen. Det är bara ansvaret för trygghetslarm som kommunen tar över.

Din nuvarande utförare lämnar successivt över ansvaret för trygghetslarm till Huddinge kommuns hemtjänst från och med den 1 april till den 15 april. Din biståndshandläggare kontaktar dig från och med vecka 10 för att du ska få godkänna att informationen om dig lämnas över till Huddinge kommuns hemtjänst.

Du som har nattinsatser

Från och med den 15 april 2018 kommer Huddinge kommuns hemtjänst ge dig dina hemtjänstinsatser mellan klockan 22 och 07. Om du har hemtjänst på dagen, boendestöd eller ledsagar- och avlösarservice får du de insatserna fortsatt utförda av din valda utförare, om de söker och blir godkända i de nya kundvalen. Det är bara nattinsatserna som kommunen tar över.

Din nuvarande utförare lämnar successivt över ansvaret till Huddinge kommuns hemtjänst från och med den 1 april till den 15 april. Din biståndshandläggare kontaktar dig från och med vecka 10 för att du ska få godkänna att informationen om dig lämnas över till Huddinge kommuns hemtjänst.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Om du har frågor om hur uppdelningen av kundvalen påverkar dig är du välkommen att ringa Huddinge servicecenter på 08-535 300 00. De kan svara på dina frågor eller hänvisa dig vidare.

Har du fler frågor? Läs om de eventuella frågorna och svaren på dem. Om din fråga inte finns här kan du ringa Huddinge servicecenter. 

Uppdaterad 27 februari 2018

Var informationen till din hjälp?