Uppsökarna och Kullagården vinnare av Huddinge kvalitetspris

18-09-21

Under Seniorveckans avslutningsfest på Folkes i Huddinge centrum fick Carolina Pettersson och Martin Novak, uppsökare på biståndskansliet, och Kullagårdens äldreboende ta emot Huddinges kvalitetspris 2018. Stort grattis!

Socialnämndens ordförande Eva Carlsson Paulsén (M) och äldreomsorgsnämndens ordförande Love Bergström (M) läste upp samtliga motiveringar och presenterade de två vinnarna under en traditionsenlig prisutdelning med blommor och glada tillrop. Vinnarna får varsin check på 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som kommer pristagarnas medarbetare till godo.

- Tidigare har kvalitetspriset endast omfattat äldreomsorgen men från och med i år delas priset ut i två kategorier; äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. På så vis har vi möjlighet att uppmärksamma flera goda exempel från våra verksamheter, säger Marianne Krook, biträdande förvaltningsdirektör på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Vinnare inom socialnämnden

Carolina och Martin kammade hem förstapriset i kategorin socialnämnden med motiveringen:

”Carolina och Martin startade upp en riktad uppsökande verksamhet för vuxna med psykisk ohälsa. Carolina och Martin har tagit emot många samtal från oroliga anhöriga, allmänhet, hyresvärdar och grannar om personer som far illa i sitt boende och själva inte kunnat be om hjälp. Problemen har ofta varit komplexa. Carolina och Martin har med stor respekt för individen ihärdigt arbetat för att etablera en relation och kontakt med dessa personer.

De har använt sig av metoder och arbetssätt som går utanför konventionerna. Detta har gjort att de har lyckats nå fram och hjälpa den enskilde som inte ber om hjälp från samhället men har stora behov. Martin och Carolina har lyckats med att säkra upp för individer så att andra aktörer kan ta vid för att stödja den enskilde. Denna samverkan bidrar till en ökad kunskap hos andra aktörer om vilket stöd som finns i kommunen för dessa individer och har även gett ökad kunskap om vad psykisk ohälsa kan innebära för den enskilde.”

Vinnare inom äldreomsorgsnämnden

Kullagården tog vinnartiteln i kategorin äldreomsorgsnämnden. Motiveringen löd:

”Kullagården är ett föredöme med sitt metodiska kvalitetsutvecklingsarbete för personer med demenssjukdom.  De är föregångare för utvecklingen av arbetet med BPSD som numera gäller alla enheter som arbetar med personer med demenssjukdom. Deras arbete har lett till en överblick av verksamheten på individnivå som skapat förutsättningar för riktat fokus på arbetet i verksamheten. Detta har bidragit till en bättre vård och omsorg och goda resultat i medarbetarenkäten.”

Mer information om övriga nominerade 

Uppdaterad 21 september 2018

Var informationen till din hjälp?