Grattis till vinnarna av kvalitetspriset

19-12-13

Nyhet

I samband med socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens sammanträden fick Konstatina Metodieva, budget- och skuldrådgivare och Dana Hagström, utvecklingsledare, ta emot Huddinges kvalitetspris 2019 inom varsin kategori. Stort grattis till båda vinnarna!

På onsdagen den 11 december presenterade socialnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) vinnaren av kvalitetspriset inom kategorin individ- och familjeomsorg. Vinnaren Konstatina Metodieva, budget- och skuldrådgivare, fick ta emot blommor och glada tillrop samt en check på 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som kommer pristagarnas medarbetare till godo.

Motiveringen från juryn löd:

"I sin roll som budget- och skuldrådgivare tar hon sig snabbt och effektivt an individer i en svår situation så att de känner tilltro till framtiden igen. Genom Dinas effektivitet förbättras både livssituationen för individen samtidigt som trovärdigheten för kommunen ökar."

På torsdagen den 12 december fick Dana Hagström, utvecklingsledare, ta emot kvalitetspriset inom kategorin funktionshinderområdet. Priset delades ut av vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD) under en traditionsenlig prisutdelning i samband med nämndens sammanträde. Dana Hagström fick ta emot blmmor och en check på 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som kommer pristagarnas medarbetare till godo.

Motiveringen från juryn löd:

"Dana är en eldsjäl som på ett enträget sätt arbetar med och vidareutvecklar metoden lågaffektivt bemötande. Dana utbildar all personal inom funktionshinderområdet i metoden och inspirerar och stöttar även andra verksamheter som har nytta av metoden. Danas entusiasm och engagemang för att ge enheterna ett bättre verktyg skapar förutsättningar till ett bättre liv för de som är behov av stöd. Hennes arbete har i stor utsträckning bidragit till att uppmärksamma hur personalens egna beteende påverkar situationen och hur konflikter hanteras så att fokus hamnar på rätt saker, det vill säga att se individen och ge det stöd som behövs."

Stort grattis till båda vinnarna!

Mer information finns på huddinge.se/kvalitetspriset

Uppdaterad 13 december 2019

Var informationen till din hjälp?