Ansök om riksfärdtjänst inför jul och nyår

19-10-07

Nyhet

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Din ansökan om riksfärdtjänst kan behöva kompletteras med ett läkarintyg. Du måste ansöka senast tre veckor före planerad resa.

För resor under jul och nyår måste ansökan vara inlämnad senast den 8 november.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggare som nås via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om färdtjänst skickar du till: Socialförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer på huddinge.se/fardtjanst

Uppdaterad 7 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?