Beslut om att lägga ner Huddinge kommuns hemtjänst

20-11-27

Nyhet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 26 november att Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt socialtjänstlagen ska läggas ner.

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten under en längre tid haft ett ekonomiskt underskott och inte bedöms kunna nå en ekonomi i balans över tid. 

– Ska vi kunna erbjuda Huddinges äldre en trygg och värdig äldreomsorg måste det vara ordning och reda i ekonomin. Vi kan inte ha en egenregi som år efter år går med enorma underskott. Det viktiga är inte vem som utför hemtjänsten utan att alla som behöver hemtjänst ska få hemtjänst med god kvalitet, säger Karl Henriksson (kd), ordförande i vård- och omsorgsnämnden .

Nedläggningen kommer att ske successivt och ska enligt beslutet vara klar senast den 30 november 2021.

– Det här är givetvis inte ett lätt beslut att genomföra och vi har stor förståelse för den oro och frustration som många nu känner. Vårt fokus just nu är att den här processen ska ske på ett så tryggt sätt som möjligt för medarbetare och kunder, säger Lotta Wigen, socialdirektör Huddinge kommun.

Alla kunder får hjälp att välja en ny utförare

Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi har idag cirka 750 kunder som i och med beslutet om nedläggning behöver välja en ny utförare.

Berörda kunder kommer när det är dags att välja en ny utförare bli kontaktade av en biståndshandläggare och få information om vilka utförare det finns att välja bland.

Nattpatrullen, larmgruppen och Trygg hemgång fortsätter i egen regi

Nattpatrullen, larmgruppen och Trygg hemgång fortsätter i egen regi och påverkas inte av beslutet.

Kontakt

Lotta Wigen, socialdirektör, Huddinge kommun
lotta.wigen@huddinge.se

För dig som är kund
Om du idag har Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi som utförare och har frågor om dina insatser eller biståndsbeslut kontakta din biståndshandläggare som du når via servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Uppdaterad 27 november 2020

Var informationen till din hjälp?